Skip to content

ŠKOLA STOLNÍHO TENISU

ŠKOLA STOLNÍHO TENISU

Škola stolního tenisu JEREMI je určena pro děti od 6 -15 let a probíhá od 14.9.2020 do 25.6.2021 a je rozdělena na pololetí. 1 pololetí probíhá od 14.9.2020 do 29.1.2021 a 2 pololetí od 1.2.2021 do 25.6.2021.

Období, kdy škola stolního tenisu neprobíhá jsou:
Vánoční prázdniny - od 21.12.2020 do 1.1.2021
Jarní prázdniny - od 22.2.2021 do 26.2.2021

Cena:
1x týdně 3.000 Kč/pololetí
2x týdně 6.000 Kč/pololetí
Kurzovné se nevrací, nevybrané tréninky je možné nahradit  - viz. systém náhrad.

Přihlašování, termíny zápisu + ukázkový trénink pro děti ZDARMA
6.9.2020 13:00 - 17:00 hodin v JEREMI sport (v rámci festivalu volného času Prahy 13)
8.9.2020 15:00 - 18:00 hodin v JEREMI sport

Přihlašování dítěte je možné až po konzultaci se šéftrenérem  školy ST.T, který po domluvě s rodičem určí optimální den a hodinu tréninku.

V případě veškerých dotazů kontaktujte šéftrenéra stolního tenisu: Monika Němečková, 737 069 948

Systém náhrad
1. Náhradu celé hodiny tréninku lze uplatnit pouze, pokud je dítě řádně omluveno (telefon, SMS, e-mail) u šéftrenéra školy ST.T JEREMI. Šéftrenér Vám oznámí možný termín náhrady.
2. Nárok na náhradu lze uplatnit pouze v pololetí, pro které je tato hodina objednána. Přesuny mezi sezonami nejsou povoleny.
3. V případě náhradního tréninku může hodina/y probíhat s jiným trenérem.
4. Veškeré dotazy, změny, stížnosti, připomínky apod. řeší výhradně šéftrenér.

.