Skip to content

ŠKOLA MMA

Škola MMA JEREMI je určena pro děti od 7-12 let a probíhá od 14.9.2020 do 25.6.2021 a je rozdělena na pololetí. 1 pololetí probíhá od 14.9.2020 do 29.1.2021 a 2 pololetí od 1.2.2021 do 25.6.2021.

Období, kdy MMA škola neprobíhá jsou:
Vánoční prázdniny - od 21.12.2020 do 1.1.2021
Jarní prázdniny - od 22.2.2021 do 26.2.2021

Cena:
4.900 Kč/pololetí
tréninky probíhají v pondělí a ve čtvrtek od 16:00 - 17:00 hodin
Kurzovné se nevrací.

Přihlašování, termíny zápisu + ukázkový trénink pro děti ZDARMA
6.9.2020 13:00 - 17:00 hodin v JEREMI sport (v rámci festivalu volného času Prahy 13)
8.9.2020 16:00 - 18:00 hodin v JEREMI sport