Karty MultiSport nepřijímáme a o jejich zavedení neuvažujeme, a to hlavně z těchto důvodů:

 

1. Naším konceptem je: kvalitní centrum pro klienty, kteří se u nás cítí jako ve svém klubu, kteří jsou na služby ve svém centru nároční, ale na druhou stranu jsou na něj hrdí a mají s ním sounáležitost. Tento koncept se diametrálně liší od konceptu MS, kde jsou všechny služby pro každého (sport pro všechny) ve srovnatelné kvalitě a ceně a v co největší míře center.

2. Už z podstaty konceptu MS (sport pro masy) vyplývá, že ohodnocení za tyto služby neumožňuje udržet kvalitu služeb, na kterou mají naši klienti právo a kterou chceme dlouhodobě nabízet. Zároveň není možné tímto způsobem získat prostředky pro údržbu a další rozvoj centra.

3. Dalším nezanedbatelným argumentem je fakt, že v době podpory českých výrobků, zemědělců a dalších domácích subjektů zde jednoznačně dochází k vývozu zisku do zahraničí, a to bohužel v odvětví, ve kterém není moc peněz nazbyt.

4. Nás navštěvují hlavně sportovci; a ve sportu platí stejná pravidla pro všechny. Není přece fér, aby existovala skupina „vyvolených“, pro které platí mnohem benevolentnější pravidla. V centru pak doje k rozdělení klientů na ty s kartou a bez karty.

5. Ta centra, která karty akceptují a kam lidé s kartou míří a budou mířit se stanou přeplněná, nekomfortní a klienti si zde nezacvičí tak, jak by si bývali představovali. Centra totiž budou muset kvůli zisku výrazně navyšovat nastavené kapacity sportoviště a klient, který za služby platí penězi bude zákonitě nespokojen a právem si hledat alternativu.
 

Další argumenty jsou již pouze pro ekonomicky zvídavé čtenáře:

 

1. Jedním z cílů polské firmy MS je skupování sportovních řetězců, což v současné době v Praze masivně probíhá. Kdybychom se případně rozhodli centrum prodat, musí to být naše svobodné rozhodnutí.

2. Dalším známým důsledkem spolupráce s MS je, že už si velká část sportovních center vytvořila závislost na karty MS, a tím přestala být faktickými vlastníky svého podnikatelského záměru a ztratila možnost ovlivňovat důležité parametry svého podnikání. Po té již pouze přihlížejí, jak se celá tato situace vyvine.

Z výše uvedených důvodů jsme ukončili 1. 4. 2019 spolupráci s firmou MS. Tento krok považujeme s odstupem za velmi pozitivní. Po prvotních problémech a úbytku klientů došlo k navrácení situace k normálnímu provozu, a to s výrazně milejší a pozitivnější atmosférou v centru. Také standard, který nyní dokážeme udržet, je podstatně vyšší.