Zde naleznete celkový ceník: CENÍK a provozní řád JEREMI: PROVOZNÍ ŘÁD

Home-page-karta-02-1-1

V našem centru přijímáme karty Multisport Benefit  DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Karty Multisport je možné na naše služby využívat pouze do 31.3.2019. Po tomto datu bude spolupráce s MS ukončena a JEREMI sport nebude karty MS akceptovat.

Můžete ji využít na následující sporty:

Posilovna 60 min, Box, Stěna + Boulder, Beach Volejbal - léto

Pro následující sporty hradí jedna MS karta 50% ceny rezervované hodiny, rezervovanou hodinou se rozumí 60 minut.
Za jeden den lze kartu Multisport použít 1x na 60 minut hry.

Stolní tenis, Squash (kromě PO-ČT 17:00-21:00), Badminton (kromě PO-ČT 16:00-21:00)

Více na: www.multisport.cz

Pro všechny nové členy JEREMI sport je zaveden jednorázový vstupní poplatek pro multisport ve výši 100 Kč za registraci a vedení evidence.

Volba finančního tarifu

Klient si jej určí sám při jeho založení (změna možná při dočerpání).

 

Tarif základní

Tento tarif je vhodný pro klienty, kteří centrum nebudou navštěvovat příliš často (tento tarif je klientovi automaticky přiřazen při jeho první registraci přes internet). Klient nemá svůj elektronický čip, není registrován či pouze přes internet, počet rezervací je omezen finanční částkou 460,- Kč, objednanou hodinu je třeba uhradit vždy před jejím začátkem, v případě nepřítomnosti na hodině max. do 14 dnů po termínu konání hodiny (nejpozději však do zadání následující objednávky), ceny hodin jsou základní – nezlevněné. Nevyčerpaný zůstatek je nevratný.

 

Tarif zvýhodněný

Tento tarif je vhodný pro klienty, kteří centrum navštěvují často a pravidelně. Je nutno pořídit si elektronický čip. Klient má svůj elektronický čip, z účtu čerpá pouze jedna osoba, nevyčerpaný zůstatek je nevratný a čerpání z něj je časově omezeno (finančně výhodnější čerpání cca až o – 24%). Po zvolení finančního tarifu si klient dobíjí svůj kredit, minimální vklad je 500,- Kč, při vyšších vkladech získají klienti centra slevu. Upozornění: u tohoto typu tarifu centrum sleduje, zdali je elektronický čip používán pouze jednou konkrétní osobou.

 

Tarif Multisport

Čerpání tarifu multisport: (je třeba mít založen tarif MS)
Celkovou či částečnou úhradu za klienta má provést firma MultiSport Benefit, s.r.o.

Čerpá-li klient vybranou službu na tarif multisport (v rámci kuponu multisport) a nedojde-li k uhradě za tuto službu ze strany firmy MultiSport Benefit, je klient povinen tuto službu uhradit.

Není-li na tarifu multisport dostatek finančních prostředků nebo si klient z jiného důvodu provede rezervaci z jiného tarifu (kuponu), je nutno tuto rezervaci uhradit v hotovosti nebo bankovním převodem. Tuto rezervaci nelze zpětně uhradit z tarifu (kuponu) multisport. Platby na tarif(kupon) multisport nelze slučovat s platbami z ostatních tarifů(kuponů). To platí i pro slevy.

Před prvním užitím sportoviště musí každý klient, který bude uplatňovat  kartu provést krátkou registraci v rezervačním systému www.jeremi.cz – REZERVACE – Registrace. V rámci této registrace uvede číslo karty Multisport (jméno a příjmení na kartě se musí shodovat se jménem a příjmením v rezervačním systému). Tím bude klientovi přidělen tarif Multisport. V případě nerespektování tohoto postupu není možno hradit hodinu pomocí karty Multisport. Tuto registraci není možno provést před hodinou v Beach volejbal areálu. 

Zřízení tarifu MS je jednorázově zpoplatněno, tento poplatek činí 100,-Kč

 

Tarif VŠ liga

Čerpání tarifu VŠ liga: (je třeba mít založen tarif VŠ liga)

Před prvním užitím sportoviště musí každý klient, který bude uplatňovat  kartu provést krátkou registraci v rezervačním systému www.jeremi.cz – REZERVACE – Registrace. V rámci této registrace uvede číslo karty VŠ liga (jméno a příjmení na kartě se musí shodovat se jménem a příjmením v rezervačním systému). Tím bude klientovi přidělen tarif VŠ liga. V případě nerespektování tohoto postupu není možno hradit hodinu pomocí kuponu VŠ liga. 

Zřízení tarifu VŠ liga je jednorázově zpoplatněno, tento poplatek činí 100,-Kč

 

Pro veškeré sporty

Ve svátek platí tarif dle aktuálního dne na který svátek připadne.
Pro veškeré permanentky je třeba být držitelem elektronického čipu. Cena čipu je dle typu 30-60 Kč
Není-li písemně ve smlouvě stanoveno jinak, je elektronický čip nepřenosný (může být použit pouze osobou, které byl centrem zapůjčen).
Za nevyčerpané zůstatky nelze v žádném případě žádat zpět hotovost ani zaslání částky na bankovní účet.
Nevyčerpaná (neodhlášená) hodina bude vyúčtována k úhradě v ceně dle platného ceníku.

V případě dlouhodobé rezervace či jednorázové hromadné rezervace lze získat slevu 5 – 10 %, za podmínky úhrady celé ceny na začátku rezervace.