Zde naleznete celkový ceník: CENÍK a provozní řád JEREMI: PROVOZNÍ ŘÁD

Volba finančního tarifu

Klient si jej určí sám při jeho založení (změna možná při dočerpání).

 

Tarif základní

Tento tarif je vhodný pro klienty, kteří centrum nebudou navštěvovat příliš často (tento tarif je klientovi automaticky přiřazen při jeho první registraci přes internet). Klient nemá svůj elektronický čip, není registrován či pouze přes internet, počet rezervací je omezen finanční částkou 460,- Kč, objednanou hodinu je třeba uhradit vždy před jejím začátkem, v případě nepřítomnosti na hodině max. do 14 dnů po termínu konání hodiny (nejpozději však do zadání následující objednávky), ceny hodin jsou základní – nezlevněné. Nevyčerpaný zůstatek je nevratný.

 

Tarif zvýhodněný

Tento tarif je vhodný pro klienty, kteří centrum navštěvují často a pravidelně. Je nutno pořídit si elektronický čip. Klient má svůj elektronický čip, z účtu čerpá pouze jedna osoba, nevyčerpaný zůstatek je nevratný a čerpání z něj je časově omezeno (finančně výhodnější čerpání cca až o – 24%). Po zvolení finančního tarifu si klient dobíjí svůj kredit, minimální vklad je 500,- Kč, při vyšších vkladech získají klienti centra slevu. Upozornění: u tohoto typu tarifu centrum sleduje, zdali je elektronický čip používán pouze jednou konkrétní osobou.

 

Tarif VŠ liga

 

Čerpání tarifu VŠ liga: (je třeba mít založen tarif VŠ liga)

Před prvním užitím sportoviště musí každý klient, který bude uplatňovat  kartu provést krátkou registraci v rezervačním systému www.jeremi.cz – REZERVACE – Registrace. V rámci této registrace uvede číslo karty VŠ liga (jméno a příjmení na kartě se musí shodovat se jménem a příjmením v rezervačním systému). Tím bude klientovi přidělen tarif VŠ liga. V případě nerespektování tohoto postupu není možno hradit hodinu pomocí kuponu VŠ liga. 

Zřízení tarifu VŠ liga je jednorázově zpoplatněno, tento poplatek činí 100,-Kč

 

Pro veškeré sporty

Ve svátek platí tarif dle aktuálního dne na který svátek připadne.
Pro veškeré permanentky je třeba být držitelem elektronického čipu. Cena čipu je dle typu 30-60 Kč
Není-li písemně ve smlouvě stanoveno jinak, je elektronický čip nepřenosný (může být použit pouze osobou, které byl centrem zapůjčen).
Za nevyčerpané zůstatky nelze v žádném případě žádat zpět hotovost ani zaslání částky na bankovní účet.
Nevyčerpaná (neodhlášená) hodina bude vyúčtována k úhradě v ceně dle platného ceníku.

V případě dlouhodobé rezervace či jednorázové hromadné rezervace lze získat slevu 5 – 10 %, za podmínky úhrady celé ceny na začátku rezervace.