Ceník

Zde naleznete celkový ceník ve formátu PDF:    Celkový_ceník_od_1_5__2017.pdf

        


V našem centru přijímáme karty Multisport Benefit.
Můžete ji využít na následující sporty:

Posilovna 60min., Box 60min., Alpinning, Spinning, Aerobic, TRX, TABATA, Stolní tenis, Squash + Badminton (kromě po-čt 16-21h)

Více na: www.multisport.cz

Pro všechny nové členy JEREMI sport je zaveden jednorázový vstupní poplatek ve výši 100 Kč za registraci a vedení evidence.

 

Volba finančního tarifu – klient si jej určí sám při jeho založení (změna možná při dočerpání).

Tarif základní

Tento tarif je vhodný pro klienty, kteří centrum nebudou navštěvovat příliš často (tento tarif je klientovi automaticky přiřazen při jeho první registraci přes internet). Klient nemá svůj elektronický čip, není registrován či pouze přes internet, počet rezervací je omezen finanční částkou 460,- Kč, objednanou hodinu je třeba uhradit vždy před jejím začátkem, v případě nepřítomnosti na hodině max. do 14 dnů po termínu konání hodiny (nejpozději však do zadání následující objednávky), ceny hodin jsou základní – nezlevněné. Nevyčerpaný zůstatek je nevratný.

Tarif zvýhodněný

Tento tarif je vhodný pro klienty, kteří centrum navštěvují často a pravidelně. Je nutno pořídit si elektronický čip, cena za nastavení tarifu je 100,- Kč. Klient má svůj elektronický čip, z účtu čerpá pouze jedna osoba, nevyčerpaný zůstatek je nevratný a čerpání z něj je časově omezeno (finančně výhodnější čerpání cca až o – 24%). Po zvolení finančního tarifu si klient dobíjí svůj kredit, minimální vklad je 500,- Kč, při vyšších vkladech získají klienti centra slevu. Upozornění: u tohoto typu tarifu centrum sleduje, zdali je elektronický čip používán pouze jednou konkrétní osobou.

Pro veškeré sporty:

  • Ve svátek platí tarif dle aktuálního dne na který svátek připadne.

  • Pro veškeré permanentky je třeba být držitelem elektronického čipu. Cena čipu je dle typu 30-60 Kč.

  • Za vystavení elektronického čipu a vedení v evidenci nový klient jednorázově uhradí 100 Kč.

  • Není-li písemně ve smlouvě stanoveno jinak, je elektronický čip nepřenosný (může být použit pouze osobou, které byl centrem zapůjčen).

  • Za nevyčerpané zůstatky nelze v žádném případě žádat zpět hotovost ani zaslání částky na bankovní účet.

  • Nevyčerpaná (neodhlášená) hodina bude vyúčtována k úhradě v ceně dle platného ceníku.

  • V případě dlouhodobé rezervace či jednorázové hromadné rezervace lze získat slevu 5 – 10 %, za podmínky úhrady celé ceny na začátku rezervace.